Audyty i kontrole

Typ Data Tytuł
Artykuł 21.01.2019 Kontrola Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej we Włocławku (Kontrola kompleksowa w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności i żywienia) Szczegóły
Artykuł 21.01.2019 Kontrola Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej we Włocławku (Przygotowanie placówki do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2018/2019) Szczegóły
Artykuł 21.01.2019 Kujawsko-Pomorskie Kuratorium Oświaty Delegatura we Włocławku (Zapewnienie warunków i organizacja kształcenia uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych) Szczegóły
Artykuł 21.01.2019 Kontrola Zakłady Ubezpieczeń Społecznych Oddz. we Włocławku (Kontrola prawidłowości odprowadzania składek) Szczegóły
Artykuł 26.04.2018 Kontrola Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej we Włocławku (Ocena stanu sanitarnego szkoły) Szczegóły
Artykuł 26.04.2018 Kontrola Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej we Włocławku (Wizytacja w zakresie realizacji programów prozdrowotnych) Szczegóły
Artykuł 26.04.2018 Kontrola Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej we Włocławku (Ocena realizacji programu „Radosny Uśmiech, Radosna Przyszłość”) Szczegóły
Artykuł 26.04.2018 Kontrola Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej we Włocławku (Półkolonie zimowe) Szczegóły
Artykuł 26.04.2018 Kontrola Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej we Włocławku (Bezpieczne ferie zimowe) Szczegóły
Artykuł 26.04.2018 Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty (Organizacja indywidualnego nauczania) Szczegóły